Betalingssatser for kommunale tjenester

Betalingssatser

Her har vi samlet en oversikt over samtlige kommunale betalingssatser gjeldende fra 01.01.2017 / 01.07.2016 (fastlegen).
Gebyrregulativet for tekniske tjenester ble vedtatt av kommunestyret 16. februar, og gjøres gjeldende fra 1. mars. Alle dokumentene er i pdf format.
 

Avdeling Betalingssatser for kommunale tjenester
Drift og Utvikling: Gebyrregulativ tekniske tjenester (nytt fra 01.03.2017)
  Renovasjon, feiing, vann og avløp (kommunale avgifter)
  Brøyting og strøing
  Eiendomsskatt 
   
Helse og Velferd: Tjenester hos fastlegen
  Pleie- og omsorgsavdelingen
   
Oppvekst: Barnehage og skolefritidsordning
  Kulturskole og bibliotek
  Leie av Ivelandshallen
   
Den norske kirke Utleiepriser (fra 01.02.2017)

 

Kontaktinformasjon

Tilknyttede elementer

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg