Formannskapet 2019-2023

Frem til høsten 2023 består formannskapet av følgende personer:

Navn: Parti: Varamedlem:
Terje Møkjåland (ordfører) Krf 1. Sidsel Frafjord
Tor Håkon Thomassen Krf  
Berit Hauan (varaordfører) Sp 1. Kaja Honnemyr
Øyvind Honnemyr Sp 2. Hans Ivar Eieland
Yngvar Bakken Sp  
Kristin Kartevoll Myhren H 1. Jan Andre Myhren
Alfred Øyna Fjermeros H  

Ansvarsområde

Formannskapet innstiller til kommunestyrets i økonomisaker i § 14-3 tredje ledd og til skattevedtak. Formannskapet kan få tildelt vedtaksmyndighet i alle saker hvis ikke noe annet
følger av lov. Formannskapet er klagenemnd etter forvaltningslovens § 28. 

I tillegg er utvalget tillagt følgende saksområder:
  • Kommuneplanutvalg
  • Næringssaker
  • Administrasjonsutvalg (i disse sakene utvides formannskapet med to representanter fra de ansattes organisasjoner)
Andre saker som ikke faller naturlig inn under andre utvalgs saksområde.

Kontaktinformasjon