Politiske saksdokumenter

Saksdokumentene til kommunestyret, formannskap og tjenesteutvalget er alltid tilgjengelig på våre hjemmesider 5-8 dager før aktuelt møte tar til. Av den grunn er det enkelt for våre innbyggere å følge den politiske diskusjonen og fremdriften i saker som kan være av interesse.
Saksdokumentene finner du i innsynsmodulen.

Du må gjerne skrive et innlegg / en tilbakemelding vedrørende de politiske sakene som skal til behandling. Ved å benytte skjemaet under vil din melding bli sendt til postmottak. Benytt gjerne andre medier/metoder (facebook, mail etc.) ved andre henvendelser.

Postliste

Vi legger ut postliste inntil fem dager per uke. Det er mulig å be om innsyn i dokumentene. Du finner postlista i innsynsmodulen.
 

Søknad om innsynsbegjæring

Benytt vårt eget skjema om innsynsbegjæring.
Søknaden registreres i vårt saksbehandlingssystem og saksbehandleren mottar innsynsbegjæringen for videre behandling. 

Kontaktinformasjon