Planprogram

Hva er et planprogram?
Første steg i arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel er å utarbeide et planprogram. Planprogrammet er et dokument som inneholder «oppskriften» på hvordan arbeidet med samfunnsdelen skal gjennomføres. Det beskriver hvor lang tid vi skal bruke på arbeidet, hvem vi skal involvere og hva vi ønsker å diskutere. 

Hva har skjedd?
Kommunestyret i Iveland bestemte den 7. april 2022 at kommunen skal starte opp arbeidet med å lage ny samfunnsdel. De bestemte samtidig at planprogrammet skulle legges ut til offentlig ettersyn frem til 12. juni 2022. 

Planprogrammet:
Planprogrammet (pdf). Det er kommet inn noen innspill innen fristen 12. juni, hovedsaklig fra offentlige etater. Dette tar vi med oss videre som grunnlag for ny samsfunnsdel.

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med Robert Bjørnestøl på telefon 41 22 74 31 hvis du har spørsmål.

Planprosessen

Har har vi i korte trekk de viktigste milepælene i arbeidet med ny samfunnsdel:

 3bLOwQ 1rWJwAAAABJRU 5ErkJggg==

Medvirkning

Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati som gir befolkningen muligheten til å være med å påvirke hvordan samfunnet skal utvikles. I løpet av høsten 2022 vil innbyggerne i kommunen bli involvert i prosessen med å utarbeide ny samfunnsdel.

Kunnskapsgrunnlaget

Hva er våre fortrinn og hvilke utfordringer har vi? Hvilke utviklingstrekk vil påvirke oss i åra framover? Tall, fakta og statistikk for Iveland som samfunn og som organisasjon skal gi oss kunnskap om hva som kjennetegner kommunen vår. Kunnskapen om kommunen er viktig for å vite hvilke områder vi skal satse på fremover og hvilke mål og strategier vi skal sette i samfunnsdelen.

På denne siden vil det blir lagt ut tall, fakta og statistikk for Iveland

Aktuelle linker

Andre relevante dokument og linker legges inn her

Kontaktinformasjon