Innbyggerdialog

Vi ønsker en god dialog med våre innbyggere og alle andre som har interesse av våre tjenester og servicetilbud. Her følger noen av de mulighetene du har:

Generell henvendelse:
Bruk gjerne tilbakemeldingsskjema du finner nederst på siden. Du må minimum fylle ut ditt navn og telefonnummer. Din henvendelse sendes til postmottak (servicetorget) som videresender til rette fagperson. Det er også mulig å sende mail direkte til postmottak.

Politisk henvendelse:
Kommunestyret har lagt opp til "åpen time" før hvert kommunestyremøte. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest en dag i forkant. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.

Henvendelse om tekniske tjenester:
Vi har eget elektronisk skjema der man kan komme med innspill på tekniske tjenester.

Høringsuttalelse:
Vi har eget elektronisk skjema der man kan komme med innspill på saker som er ute til høring / offentlig ettersyn.

Facebook:
Skriv innlegg på kommunens facebook side. En tilbakemelding legges ut så fort det er praktisk mulig.

MinSak.no:
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har åpnet en egen nettportal som vil gjøre det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerinitiativ elektronisk. Dersom minimum 2% av innbyggerne i Iveland støtter innspillet vil saken bli lagt frem for politisk behandling. Les mer her

Postliste: 
Postliste legges ut fem dager i uka. Det er mulig å bestille innsyn til de fleste dokument direkte fra aktuell sak i postlista!

Sentrale personer i Iveland kommune

I tabellen under finner du navn, mail, mobil og tittel på sentrale medarbeiere i Iveland kommune. Dersom du ikke finner de aktuelle personene du søker etter kan du kontakte sentralbordet på tlf 379-61200.

Navn og e-post Tittel Telefon

 

  Sentralbord 379 61200
E-post Generell mail til Iveland kommune  
Terje Møkjåland Ordfører 901 89 029
post Tittel Telefon


Rådmannens stab:

Sten A. Reisænen Rådmann 918 59511
Lasse Hornnes Avd. leder personal og arkiv 472 35656
Lars Ivar Gjørv Seniorrådgiver 900 63998
Lisa Eiken Rådgiver oppvekst 477 59598
Finn Terje Uberg Seniorrådgiver (kultur og informasjon) 901 17842
Tove Gulbrandsen Avd. leder økonomi 909 77985
Navn og e-post Tittel Telefon


Drift og Utvikling:

Egil Mølland Enhetsleder Drift og utvikling 908 75626
Jonny Lilletveit Driftsleder 950 19686
Bjørn Mikal Engestøl Ingeniør byggforvaltning 952 35140
Lars Johan Skjeggedal Skogbrukssjef 414 44017
Inge Eftevand Jordbrukssjef 905 17089
Teknisk vakt   911 72558
Navn og e-post Tittel Telefon


Helse, omsorg og velferd:

Lasse Hornnes Enhetsleder Helse og velferd 472 35 656
Monica Verdal Enhetsleder Pleie og omsorg 971 75766
Kåre Gjermund Dale Kommuneoverlege  908 83570
Helen Eretveit Avdelingsleder Pleie og omsorg 994 74782
Kristine Amundlien Fysioterapeut (kommunal)  904 11 898
Monica Vedeld Fysioterapeut (privat) 909 57 489
Bodil Flobak Fysioterapeut (privat) 950 25 801
Jeanette Hauan Psykisk helse og avhengighet 476 60 728
Gunnhild Åsland Fagansvarlig helseavdelingen 915 98 567
Kristin Bronebakk Flyktningkonsulent 902 03 318
Siri Aamdal Larsen Helsestasjon 480 63 732
Karen Dåsvand Jordmor  917 35 994
Iveland legekontor   379 61 230
Navn og e-post Tittel Telefon


Skole og barnehage:

Ole Kristen Hægeland Enhetsleder Ivelandsskolene 905 64164
Beate Stømne Frigstad Enhetsleder barnehagene 984 24291
Inger Lise Hillestad Aasen Sosiallærer Ivelandsskolene  901 61408
Hilde Sagedal Avdelingsleder Vatnestrøm barnehage 909 44182
Marit Håverstad Ass styrer Skaiå barnehage 930 18750
Navn og e-post Tittel Telefon


Andre nyttige kontaktpunkt:

Adina Skaiaa Kirkeverge 975 06190
Fredrik Netland Sokneprest 984 33825
Iveland tannklinikk   379 62788

 

Organisering

Iveland kommune er pr 1. januar 2020 organisert på følgende måte:

Organisasjonskart-2022

Kontaktinformasjon

Personvern og informasjonskapsler

Iveland kommune ivaretar personvern ved innsamling av personopplysninger. I et eget menypunkt på denne siden kan du lese mer om hvordan dette arbeidet ivaretas.