Tjenesteutvalget 2019-2023

I perioden 2019-2023 består utvalget av følgende personer:

Navn: Parti: Varamedlem:
Sondre Rosenberg (leder) Sp 1. Hans Ivar Eieland
Kristin Skaiaa Sp  
Sondre Birkeland (nestleder) Krf 1. Runar Røinås
Sidsel Frafjord Krf  
Bjørg Nygård Ap 1. Sig Tove Aasen
Reidar Tønnesen Frp 1. Kåre Mjåland 
Jan Andre Myhren H 1. Kåre Mjåland

Ansvarsområde

Utvalget ivaretar alle kommunaltekniske saksområder som vei, vann, avløp, konsesjonssaker, delingssaker samt landbruks- og viltsaker . I tillegg er utvalget kommunens faste planutvalg i henhold til plan- og bygningsloven. Videre vil utvalget behandle saker innenfor skole, barnehage, pleie- og omsorg samt kultur. Utvalget sitt saksfelt spenner over svært mye av den direkte tjenesteproduksjonen i kommunen.

Kontaktinformasjon